Πορσελάνινo Πιάτo Φρούτου Royal Limoges “Riviera” – 22εκ