Πορσελάνινη Σαλατιέρα Philippe Deshoulieres “Promenade” – 24εκ*24εκ*10εκ