Κρυστάλλινα Ποτήρια Αναψυκτικού 6μτχ “Cool Ιόλη Ματ” – 490ml