Κρυστάλλινα Ποτήρια Αναψυκτικού 6μτχ “Cool Ιόλη Ματ”