Κρυστάλλινα Ποτήρια Αναψυκτικού 6μτχ “Cool Ιόλη Γυαλιστό” – 490ml