Κρυστάλλινα Ποτήρια Αναψυκτικού 6μτχ “Cool 19/2007” – 490ml